• Verzending vanaf €59,00
  • Verzending binnen 2-3 dagen
  • Geld-terug-garantie 60 dagen

Meer duurzaamheid dankzij insectenproteïnen

Mehr Nachhaltigkeit dank Insektenprotein

Zoals u weet, hebben we ons altijd zorgen gemaakt over de juiste voeding van huisdieren. Daarnaast is ook de kwestie van de duurzaamheid erg belangrijk voor ons. Om onze verantwoordelijkheid als bedrijf te kunnen waarmaken, nemen we het merendeel van onze grondstoffen af van lokale leveranciers in de regio. Dit helpt lange transportroutes en de daarmee gepaard gaande milieuvervuiling te voorkomen.


Met ons huisdierenvoer dat insectenproteïnen bevat, streven we naar een nog grotere duurzaamheid. Deze innovatieve eiwitbron kan een doorslaggevende bijdrage leveren aan het verminderen van de milieuschade die de landbouw een veehouderij met zich meebrengt.

De ecologische voetafdruk van huisdieren

Alleen al in Duitsland zijn er nu bijna 15 miljoen katten en bijna tien miljoen honden. Natuurlijk heeft elk van deze viervoeters elke dag voedsel nodig, dat vanwege de natuurlijke voedingsbehoeften van honden en katten voor een groot deel uit dierlijke ingrediënten moet bestaan.


Het onvermijdelijke gevolg hiervan is dat honden en katten, net als wij mensen, een vrij grote ecologische voetafdruk hebben. Gezien het feit dat er alleen al in Duitsland ongeveer 25 miljoen viervoeters zijn, mag de daarmee gepaard gaande belasting van het klimaat en het milieu niet worden onderschat.

Enorme milieuschade door landbouw

In 2018 werden in Duitsland bijna 27 miljoen varkens, ongeveer 12 miljoen runderen en meer dan 170 miljoen kippen en ander pluimvee gehouden.


De moderne landbouw is in staat om te voldoen aan de steeds toenemende vraag naar goedkope vleesproducten. Tegelijkertijd veroorzaken veehouderijen echter ook enorme milieuschade.


Immers, ongeveer 75 procent van alle landbouwgrond wereldwijd wordt al gebruikt voor het houden van vee of het verbouwen van veevoer. Met name in Zuid-Amerika worden elk jaar grote stukken bos voor dit doel gekapt. Het aandeel van de landbouwgrond dat nodig is voor de veeteelt zal daarom in de toekomst waarschijnlijk nog verder toenemen.


Daarnaast worden bij de vleesproductie enorme hoeveelheden water geconsumeerd. Om bijvoorbeeld een kilo kippenvlees te verkrijgen is ongeveer 5.000 liter water nodig. In het geval van rundvlees bedraagt het waterverbruik maar liefst 15.000 liter per kilo.

Landbouwdieren versnellen klimaatverandering

De moderne intensieve veehouderij schaadt het milieu niet alleen door de enorme behoefte aan water en ruimte. De veehouderij is ook verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van de door de mens veroorzaakte klimaatverandering.


80 procent van alle koolstofmonoxide emissies en 60 procent van alle methaanemissies worden veroorzaakt door de landbouw. Landbouw is verantwoordelijk voor het grootste deel hiervan.


Koolstofmonoxide wordt beschouwd als 300 keer schadelijker voor het klimaat en methaan 25 keer schadelijker voor het klimaat dan CO2. De stijgende levensstandaard in grote opkomende landen en de groei van de wereldbevolking doen vermoeden dat de vraag naar vlees en de bijbehorende generatie broeikasgassen in de toekomst waarschijnlijk nog verder zal toenemen.

Insecten zijn een duurzaam alternatief

Om het milieu te ontlasten en de klimaatverandering te vertragen, zijn geschikte alternatieven voor het voeden van ons mensen en voor het voeden van honden en katten van cruciaal belang.


Omdat bekend is dat zowel honden als katten afhankelijk zijn van dierlijke eiwitten, is een veganistisch dieet voor hen uiteraard niet aan de orde.


Ons voedsel met insecteneiwitten van de larven van de zwarte soldaatvlieg is daarentegen de perfecte grondstof voor soort-geschikte huisdiervoeding. Tegelijkertijd maakt het gebruik van insecteneiwitten het mogelijk om de talrijke nadelen te vermijden die verbonden zijn aan de normale productie van vlees.

Vergeleken met normaal vlees heeft ons insecteneiwit de volgende voordelen:

  • De larven hebben aanzienlijk minder ruimte nodig.
  • De productie van insecteneiwit wordt gekenmerkt door een veel lager waterverbruik.
  • Er is geen extra voer nodig om onze larven te voeden.
  • Bij het verteren van hun voedsel produceren onze insecten geen methaan.
  • Productieafval kan gemakkelijk als natuurlijke meststof worden gerecycled.

Duurzaam en milieuvriendelijk katten- en hondervoer 

Ons katten- en hondenvoer met insecteneiwit is de perfecte keuze voor alle huisdiereigenaren die om het milieu geven en tegelijkertijd geen concessies willen doen aan de kwaliteit van het voer voor hun geliefde huisdier. Ons insecteneiwit maakt een eiwitvoorziening naar behoefte mogelijk, zodat een permanente omschakeling voor honden en katten geen nadelen met zich meebrengt.


Trustmark